Blaas- en nierkanker

In 2017 kregen in Nederland ongeveer 7.000 mannen en vrouwen de diagnose blaaskanker, waarvan een kwart spierinvasieve blaaskanker en driekwart niet-spierinvasieve blaaskanker. Daarnaast kregen ongeveer 2.600 mannen en vrouwen de diagnose nierkanker.
Blaaskanker komt drie keer zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Bij nierkanker is dat tweemaal zo vaak.
In 2017 kregen 461 mensen de diagnose nierbekken- en ureterkanker. Sarcoom van de urinewegen werd in 2017 bij 36 mensen vastgesteld. Daarnaast werd bij 49 mensen een tumor in overige urinewegen vastgesteld (bron: IKNL).

De diagnose kanker aan de urinewegen is een schokkend bericht. Naast tal van medische behandelingen, zal iedere patiënt en zijn deelgenoten de ziekte emotioneel moeten verwerken. Onze patiëntenvereniging kan u daarbij steun bieden, door het bieden van informatie en lotgenotencontact.

Informatie over blaas- of nierkanker

Voor betrouwbare (medische) informatie over de diverse vormen van blaas- en nierkanker verwijzen wij graag naar de hieronder vermelde websites. Hier vindt u naast algemene informatie over kanker ook informatie over kanker aan de urinewegen.

Om u meer inzicht te geven in uw behandelmogelijkheden zijn digitale behandelpaden ontwikkeld. Een behandelpad (ook wel zorgpad genoemd) is een vereenvoudigde versie van medische richtlijnen die artsen gebruiken bij het bepalen welke behandeling het meest geschikt is voor een patiënt. De behandelpaden zijn zo weergegeven dat u zelf kunt bepalen welke informatie u op welk moment wilt zien. Van klachten tot diagnose en behandeling tot wel of geen terugkeer van de ziekte.

Voor blaaskanker:
•  Behandelpad niet-spierinvasieve blaaskanker
•  Behandelpad spierinvasieve blaaskanker
•  Informatie over blaaskanker (NVU)
•  Informatie over blaaskanker (Gezondheidsplein)
•  Informatie over blaaskanker en wetenschappelijke studies (Stichting DUOS)
•  Informatie over blaaskanker (Kankernl)

Voor nierkanker:
•  Behandelpad nierkanker
•  Informatie over nierkanker (NVU)
•  Informatie over nierkanker (Gezondheidsplein)
•  Informatie over nierkanker en wetenschappelijke studies (Stichting Win-O)
•  Informatie over nierkanker (Kankernl)

Op de websites van ziekenhuizen vindt u vaak ook betrouwbare informatie over uw ziekte.

Leven met blaas- of nierkanker

Het leven wordt nooit meer hetzelfde als voor de diagnose. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, maar er spelen op de één of ander manier niet grijpbare maatschappelijke krachten een rol. Waardoor het moeilijk is weer grip op uw leven na de diagnose te krijgen.
Kanker krijgen gaat gepaard met verlies van vertrouwen in het lichaam. En mogelijk verlies van vitaliteit, mobiliteit en andere lichaamsfuncties zoals verlies van potentie en continentie in geval van blaaskanker. Kanker krijgen, of hebben, heeft een niet voor te stellen impact op het leven.
De gevolgen van kanker zijn vaak niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch. U kunt overspoeld raken door emoties als boosheid, verdriet, angst of paniek. Soms kunt u er helemaal in verstrikt raken. U kunt dan een beroep doen psycho-oncologische zorg. Deze zorg richt zich op het herstel van de kwaliteit van leven. Voor verdere informatie over dit onderwerp kunt u informatie inwinnen bij IPSO.

•  Wegwijzer kanker (infotheek oncologie)
•  Psychosociale hulp (Helen Dowling Instituut)
•  Psychosociale hulp (Ingeborg Douwes Stichting)
•  Psychosociale hulp (IPSO)

Vermoeidheid bij kanker

“Bent u ook zo moe?” Dat is een veelgehoorde vraag onder kankerpatiënten. Het antwoord is meestal: “Ja, moe van niets.”
Vermoeidheid bij kanker komt vaak voor en het is niet altijd duidelijk waar vermoeidheid vandaan komt. Meestal is deze vermoeidheid ook niet gekoppeld aan een bepaalde activiteit. Vermoeidheid kan optreden in alle fasen van de behandeling, maar ook zelfs na volledige genezing. Vermoeidheid heeft niet altijd een lichamelijke oorzaak, ook psychische en emotionele problemen kunnen een rol spelen. Mindfulness en yoga kunnen u ondersteunen in het omgaan met vermoeidheid.
De Stichting September heeft een zorgboek Vermoeidheid en kanker uitgegeven. Tegen kostprijs is dit boek te bestellen bij Leven met blaas- of nierkanker: info@blaasofnierkanker.nl.
Een online therapie vermoeidheid kunt u volgen bij het Helen Dowling Instituut.

Pijn bij kanker

Blaas- of nierkanker is steeds beter te behandelen. Patiënten leven langer. Vaak hebben kanker-patiënten pijnklachten en vinden het moeilijk om hierover met hun behandelaar te spreken. Het is belangrijk dat u uw pijn bespreekbaar maakt met uw behandelaar en/of huisarts. Pijn bij kanker is ingewikkeld en langdurig. Pijn is ook een persoonlijke ervaring. Vandaar dat een standaard pijnbehandeling heeft plaats gemaakt voor maatwerk.
De meeste ziekenhuizen hebben een speciale pijnpolikliniek. De Pijnpoli is professioneel en werkt met deskundige anesthesiologen die gespecialiseerd zijn in diverse vormen van pijn.
•  Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
•  Pijn bij kanker

 

Mantelzorg

Mantelzorg is informele zorg. Mantelzorgers zijn dag en nacht actief, zeven dagen per week. Bent u mantelzorger en wilt u meer weten over ondersteuning? Dan kunt u terecht bij de Infotheek Oncologie.
Iedereen die voor een ander zorgt, kan bij Mezzo terecht voor informatie over mantelzorg, geldzaken en wet- en regelgeving. Ook voor steun en advies en een luisterend oor kunt u naar Mezzo.