Blaas- en nierkanker

In 2015 kregen in Nederland 6711 mannen en vrouwen de diagnose blaaskanker. Waarvan 3135 personen spierinvasieve blaaskanker en 3176 niet-spierinvasieve blaaskanker. Daarnaast kregen 2368 mannen en vrouwen de diagnose nierkanker.
In 2015 kregen 379 mannen en vrouwen de diagnose nierbekken en ureterkanker. Sarcoom van de urinewegen is in 2015 bij 33 mannen en vrouwen voorgekomen. Bij overige urinewegen is in 2015 de diagnose bij 31 mannen en vrouwen gesteld. (bron: voorlopige cijfers 2015 IKNL)

De diagnose kanker aan de urinewegen is een schokkend bericht. Naast tal van medische behandelingen, zal iedere patiënt en zijn deelgenoten de ziekte emotioneel moeten verwerken. Onze patiëntenvereniging kan u daarbij steun bieden, door het bieden van informatie en lotgenotencontact. Ook kunt u middels ons forum in contact komen met anderen die ook te maken hebben met kanker aan de urinewegen.

Informatie over blaas- of nierkanker

Voor betrouwbare (medische) informatie over de diverse vormen van blaas- en nierkanker verwijzen wij graag naar de hieronder vermelde websites. Hier vindt u naast algemene informatie over kanker ook informatie over kanker aan de urinewegen.

Voor blaaskanker kunt u terecht bij:
http://www.allesoverurologie.nl/mannen/blaaskanker
http://www.allesoverurologie.nl/vrouwen/blaaskanker
https://www.gezondheidsplein.nl/zoeken/item28647?zoeken=blaaskanker
stichtingduos.nl/blaaskanker/

Voor nierkanker kunt u terecht bij:
http://www.allesoverurologie.nl/mannen/nierkanker
http://www.allesoverurologie.nl/vrouwen/nierkanker
https://www.gezondheidsplein.nl/zoeken/item28647?zoeken=nierkanker
https://www.win-o.nl/voor-patienten

Op de websites van ziekenhuizen vindt u vaak ook betrouwbare informatie over uw ziekte.

Leven met blaas- of nierkanker

Het leven wordt nooit meer hetzelfde als voor de diagnose. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, maar er spelen op de één of ander manier niet grijpbare  maatschappelijke krachten een rol. Waardoor het moeilijk is weer grip op je leven-na- de diagnose te krijgen.
Kanker krijgen gaat gepaard met verlies van vertrouwen in je lichaam. En mogelijk verlies van vitaliteit, mobiliteit, en andere lichaamsfuncties zoals verlies van potentie en continentie in geval van blaaskanker. Kanker krijgen, of hebben, heeft een niet voor te stellen impact op het leven.
De gevolgen van kanker zijn vaak niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch. U kunt overspoeld raken door emoties als boosheid, verdriet, angst of paniek. Soms kunt u er helemaal in verstrikt raken. U kunt dan een beroep doen psycho-oncologische zorg. Deze zorg richt zich op het herstel van de kwaliteit van leven. Voor verdere informatie over dit onderwerp kunt u informatie inwinnen bij IPSO.


http://www.wegwijzerkanker.nl/BehandelingEnZorg/Psychosociale_zorg.aspx
https://www.hdi.nl/gevolgen-van-kanker/
http://www.ingeborgdouwesstichting.nl/zorg.html
http://www.ipso.nl/psycho-oncologische-zorg/psycho-oncologische-centra
http://www.ipso.nl/psycho-oncologische-zorg/inloophuizen
http://www.ipso.nl/wat-doet-kanker-met-jou

Vermoeidheid bij kanker

Ben jij ook zo moe? Is een veelgehoorde vraag onder kankerpatiënten. Het antwoord is meestal Ja, moe van niets.
Vermoeidheid bij kanker komt vaak voor en het is niet altijd duidelijk waar vermoeidheid vandaan komt. Meestal is deze vermoeidheid ook niet gekoppeld aan een bepaalde activiteit.  Vermoeidheid kan op treden in alle fase van de behandeling, maar ook zelfs na volledige genezing. Vermoeidheid heeft niet altijd een lichamelijke oorzaak, ook psychische en emotionele problemen kunnen een rol spelen.  Mindfulness en yoga kunnen u ondersteunen in het omgaan met vermoeidheid.
De Stichting September heeft een zorgboek Vermoeidheid en kanker uitgegeven. Tegen kostprijs is dit boek te bestellen bij Leven met blaas- of nierkanker: Info@blaasofnierkanker.nl
Een online therapie vermoeidheid kunt u volgen bij Het Helen Dowling Instituut: https://www.hdi.nl/minder-moe-bij-kanker/

Pijn bij kanker

Steeds beter is blaas- of nierkanker te behandelen, patiënten leven langer. Vaak hebben kanker-patiënten pijnklachten en vinden het moeilijk om hierover met hun behandelaar te spreken. Het is belangrijk dat u uw pijn bespreekbaar maakt met uw behandelaar en/of huisarts. Pijn bij kanker is ingewikkeld en langdurig. Pijn is ook een persoonlijke ervaring. Vandaar dat een standaard pijnbehandeling heeft plaats gemaakt voor maatwerk.
De meeste ziekenhuizen hebben een speciale pijnpolikliniek. De Pijnpoli is professioneel en werkt met deskundige anesthesiologen die gespecialiseerd zijn in diverse vormen van pijn.
http://www.anesthesiologie.nl/patienteninformatie
http://www.pijnbijkanker.nl/soorten-pijn

Mantelzorg

Mantelzorg is informele zorg. Mantelzorgers zijn dag en nacht actief, zeven dagen per week. Bent u mantelzorger en wilt u meer weten over ondersteuning, dan kunt u terecht bij de Infotheek Oncologie.
http://www.wegwijzerkanker.nl/BehandelingEnZorg/Mantelzorg.aspx

Of bij Mezzo. Iedereen die voor een ander zorgt, kan bij Mezzo terecht voor informatie, advies en een luisterend oor. Wilt u meer weten over bijvoorbeeld mantelzorg, geldzaken, wet- en regelgeving of steun & advies? Ga dan naar https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/wat-biedt-mezzo