Kwaliteitscriteria blaas- en nierkanker

Een goede kwaliteit van behandeling en zorg bij blaas- of nierkanker vindt de vereniging belangrijk. In 2014 heeft de vereniging de wensen en eisen van patiënten voor de zorg rond blaas- of nierkanker opnieuw beschreven en vastgelegd in de kwaliteitscriteria blaas- en nierkanker. Het document met kwaliteitscriteria hebben we per juli 2015 geactualiseerd.

De kwaliteitscriteria zijn ingedeeld naar de fasen van het (ziekte)proces die een patiënt met (mogelijk) blaas- of nierkanker kan doorlopen. De kwaliteitscriteria zijn beschreven vanuit het oogpunt van patiënten en worden gebruikt bij het overleg met onder andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

De set kwaliteitscriteria kan worden ingezet voor meer doeleinden. Het biedt:

  • Input aan zorgaanbieders voor patiëntgerichte kwaliteitsverbeteringen;
  • Input aan zorginkopers voor het inkopen van zorg van goede kwaliteit;
  • Input voor regionaal overleg met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars over goede kwaliteit van zorg;
  • Input bij de ontwikkeling van de zorgstandaard kanker, oncologische richtlijnen, patiëntenwijzers en voorlichting aan patiënten.

Download: Kwaliteitscriteria Leven met blaas- of nierkanker | juli 2015 (pdf)