Programma BLV en LCD rond

U heeft het vast al genoteerd, zaterdag 5 november as. De dag waarop wij een korte buitengewone ledenvergadering en onze tweede Landelijke ContactDag houden. Het programma ziet er als volgt uit:

10.00-10.30    Ontvangst

10.30-11.15

Buitengewone Ledenvergadering inzake statuten wijzigingen
Lees het concept statutenwijziging, en de toelichting hierop

11.15-12.15

Presentatie OWise app, een individuele app voor patiënten mw. A. Bruinvels
12.15-13.15Lunch
13.15-14.15


Voor blaaskanker Presentatie over studie open en gesloten operatie techniek bij cystectomie, mw. Ch. Michels  onderzoeker studie en dhr. C. Wijburg, uroloog Rijnstate Ziekenhuis Arnhem.

13.15-14.15

Voor nierkanker presentatie over immunotherapie bij nierkanker, mw. M. Labots, medisch oncoloog VUmc CCA
14.30-15.30


Voor blaaskanker, presentatie over immunotherapie bij blaaskanker, dhr. M. van der Heijden, medisch oncoloog en onderzoeker NKI/AVL
14.30-15.30Stand van zaken en visie nierkankerzorg, Lisa Bracht
15.30-16.30Afsluitend een drankje en een hapje


Schrijf u nu in via dit formulier.

Vraag van de maand

Leven met blaas- of nierkanker is benieuwd naar uw mening over diverse actuele onderwerpen. Via ‘Vraag van de maand’ zullen we u regelmatig een vraag voorleggen. Wij waarderen het zeer wanneer u uw mening wilt geven.

Om haar ambities waar te kunnen maken wil Leven met blaas- of nierkanker activiteiten en/of producten ontwikkelen waarvan de opbrengst ten goede komt aan de vereniging. Bijvoorbeeld de verkoop van bijzondere foto-wenskaarten (gemaakt in eigen beheer). Steunt u dit initiatief? Klik hier om antwoord te geven op de vraag van de maand.

Vraag en vertel het elkaar!

Leven met blaas- of nierkanker heeft een eigen forum ontwikkeld. Mede mogelijk gemaakt door het project PG werkt samen.

Het forum van Leven met blaas- of nierkanker is een digitale plek waar mensen met blaas- of nierkanker en hun naasten elkaar kunnen vinden om vragen te stellen, antwoorden te geven en hun verhaal te vertellen.

Wil het forum een succesvol forum zijn dan is het belangrijk dat er mensen zijn die eraan deelnemen. Zo wordt het forum een mooie vraagbaak en een fijne plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en steun kunnen vinden bij elkaar. 

Leven met blaas- of nierkanker nodigt u dan ook van harte uit om het forum te bezoeken en er aan deel te gaan nemen!

Facebook

Leven met blaas- of nierkanker heeft een nieuwe facebookpagina. Op facebook zal actueel nieuws vanuit Leven met blaas-of nierkanker te zien zijn, als ook belangrijk of interessant nieuws vanuit andere organisaties. Wij nodigen u van harte uit onze facebookpagina te bezoeken. Wanneer u onze facebookpagina liked bent u steeds op de hoogte van ons actuele nieuws.