Als u niet meer beter wordt, wat hebt u dan nodig?

4 september 2018

Jaarlijks krijgen duizenden mensen met kanker te horen dat ze (waarschijnlijk) niet meer beter worden. Sommige mensen horen dit direct bij de diagnose of kort daarna, anderen pas na (jarenlange) behandeling.

Leven met blaas- of nierkanker wil in samenwerking met NFK en betrokken kankerpatiëntenorganisaties graag weten wat patiënten nodig hebben wanneer zij niet meer beter worden. Daarom roept Leven met blaas- of nierkanker mensen die (uitgezaaide) blaas- of nierkanker hebben en niet meer beter worden op om hun ervaring te doneren door de vragenlijst in te vullen.

De kankerpatiëntenorganisaties willen graag weten hoe patiënten het gesprek hebben ervaren waarin zij  hoorden niet meer beter te worden. Maar, ook hoe het ziekenhuis daarna verder hielp én hoe patiënten denken over praten over hun levenseinde. Nu is hier onvoldoende zicht op. Met de uitkomsten van deze vragenlijst kunnen kankerpatiëntenorganisaties de belangen van mensen met kanker in de laatste levensfase beter behartigen.

De uitkomsten van deze vragenlijst worden breed gedeeld, zodat zorgverleners leren van de ervaringen en behoeften van patiënten en hiermee rekening kunnen houden in hun werk. Leven met blaas- of nierkanker brengt haar leden op de hoogte van de uitkomsten, onder meer via de nieuwsbrief en het magazine.

Doneer uw ervaring
Deel uw ervaring en behoefte (in ongeveer 5 minuten), zodat Leven met blaas- of nierkanker de zorg in de laatste fase van het leven kan verbeteren. Doneren kan tot 18 september.