Rapport over de enquête 'Zorg zoals ervaren' verschenen

26 mei 2017

Rapport enquête Zorg zoals ervaren

Leven met blaas- of nierkanker heeft het afgelopen voorjaar KantarPublic  opdracht gegeven om de 'Zorg zoals ervaren' door patiënten te onderzoeken.

Aan de orde kwamen verschillende onderwerpen, zoals verloop van de diagnose en behandeling, de tevredenheid met de zorg die geboden is en de informatievoorziening.

Het onderzoek maakt het mogelijk om over concrete verbeteringen  met de diverse zorgprofessionals in gesprek te gaan en door  de twee jaarlijkse herhaling kan de vooruitgang worden gemonitord. 

Leven met blaas- of nierkanker wil, eind van het jaar ook een onderzoek onder zorgprofessionals uitzetten om zo op termijn de verschillen tussen de ervaren en beoogde zorg te minimaliseren. Via digitale nieuwsbrief en / of magazine houden wij u verder op de hoogte.

Lees hier het rapport.