Wereld Nierkankerdag: stelt vragen en zoekt antwoorden wereldwijd

6 juni 2017

 

Nierkanker is een ernstige ziekte die honderdduizenden mensen over de hele wereld raakt en leidt tot een groeiende last. Wereldwijd zal de incidentie van nierkanker stijgen naar verwachting met 22 procent in 2020. In Nederland krijgen jaarlijks 2.700 mannen en vrouwen de diagnose nierkanker. Veel vragen over de oorzaak en preventie van nierkanker zijn nog onbeantwoord.

“Ondanks de statistieken, is vaak nog te weinig bekend over nierkanker en de risicofactoren”, zeggen Lisa Bracht, voorzitter van Leven met blaas- of nierkanker en Rachel Giles, voorzitter van Belangenvereniging Von Hippel Lindau. “Door samen te werken, kunnen we wereldwijd aandacht vragen en fondsen krijgen om meer onderzoek naar nierkanker te laten doen. Zo kunnen we bijdragen aan verbetering van het leven van mensen geraakt door nierkanker.”

Daarom sluiten Belangenvereniging Von Hippel Lindau, Leven met blaas- of nierkanker en andere patiëntenorganisaties zich aan bij de eerste Wereld Nierkankerdag op 22 juni.
Dit op initiatief van de International Kidney Cancer Coalition (IKCC). IKCC is een internationaal netwerk met 30 patiëntenorganisaties gericht op nierkanker.
Wereld Nierkankerdag is een dag waarop de wereldwijde nierkanker gemeenschap van patiënten, verzorgers, familie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en patiëntenorganisaties samen aandacht vragen. Samen beantwoorden we vragen die wereldwijd het verschil maken voor nierkankerpatiënten.

Help ons bij het stellen van vragen en zoeken naar antwoorden om meer bekendheid te krijgen en fondsen te werven om nierkanker te bestrijden.

Voor deze Wereld Nierkankerdag hebben we een quiz ontwikkeld. Een interactieve quiz met zeven vragen, die uw kennis testen over belangrijke feiten bij nierkanker. Elke ingevulde quiz levert $ 5,- op. Het bedrag zetten we in om belangrijke vragen over nierkanker beantwoord te krijgen.

Juliet Ibrahim, een wereldwijde beroemdheid en weldoener, is ambassadeur. De Juliet Ibrahim Foundation geeft hoop aan patiënten met nierkanker in heel Afrika.

Belangenvereniging Von Hippel Lindau en Leven met blaas- of nierkanker vragen aandacht voor de Wereld Nierkankerdag. En vragen u deze informatie te delen.