Vacatures

Algemeen lid van het bestuur met portefeuille regiozaken en vrijwilligers zakken.

De bestuursleden stellen in onderling overleg de portefeuilles samen. Wisseling van portefeuille behoort altijd tot de mogelijkheden.

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden
Het bestuurslid is in samenwerking met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het totale beleid en het opstellen  en uitvoeren van meerjaren- jaar- en actieplannen.

Hoofdtaken
•    In samenwerking met overige bestuursleden beleid bepalen en uitvoeren
•    Ontwikkelen van de nieuwe portefeuille regiozaken
•    Opstellen van een regioplan
•    Werven van vrijwilligers in de regio
•    Jaarplan ontwikkelen voor ziekenhuisbezoekers (ambassadeurs)
•    Werven van Ambassadeurs
•    Onderhouden van contacten met vrijwilligers/ambassadeurs in de regio

Benodigde tijd
Totaal gemiddeld  8 uur per week
8 keer per jaar algemene bestuursvergadering, waarvan 4 per Skype
1 x per jaar Algemene Ledenvergadering
2 x per jaar Landelijke Contactdag
4-6 regio-bijeenkomsten

Wat bieden wij?
Het bestuur van Leven met blaas- of nierkanker is een collegiaal bestuur. U kunt uw competenties, vaardigheden en ervaringen in zetten op bestuurlijk niveau voor (ex-)kankerpatiënten.
Binnen het bestuur is aandacht voor de persoonlijke situatie van de bestuursleden en hun naasten.
Interesse, maar ook twijfels, neem contact op met Lisa Bracht, voorzitter van het bestuur, voorzitter@blaasofnierkanker.nl.