Visiedocumenten

Leven met blaas- of nierkanker is de patiëntenvereniging voor mensen met blaas- of nierkanker. De vereniging is opgericht in 2000 om mensen met blaas- of nierkanker te verbinden, de zorg te verbeteren en collectieve belangen te behartigen. Dit streven is nog steeds actueel. In het nieuwe meerjarenplan, dat in najaar 2016 beschikbaar is, kijkt Leven met blaas- of nierkanker vooruit naar 2020. Op basis van onze missie en visie maken we een aantal strategische keuzen die we de komende jaren gaan realiseren.

Visie op expertcentra
Onze missie is onder meer dat zorg en kwaliteit van leven bij niercelkanker sterk worden verbeterd. In onze toekomstvisie kunnen wij dit realiseren door inzet van expertcentra voor niercelkankerzorg.

Download de Visie Leven met blaas- of nierkanker op nierkankerzorg (pdf)
Download de Visie Leven met blaas- of nierkanker op blaaskankerzorg (pdf)