Waar staan we voor?

Leven met blaas- of nierkanker is de vereniging van en voor mensen met blaas- of nierkanker en deelgenoten.

Zoals bij elke kankerpatiëntenorganisatie zijn lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging de pijlers waarop de vereniging is gebouwd.

Het accent komt steeds meer te liggen op belangenbehartiging. Ook bij lotgenotencontact en informatievoorziening is leidend of het belangen van patiënten dient. Leidend hierbij is dat patiënten goede informatie kunnen vinden en krijgen, dat lotgenoten contacten kunnen leggen en dat Leven met blaas- of nierkanker ervaringsdeskundigheid inzet.

Leven met blaas- of nierkanker formuleert haar missie als:
Op basis van ervaringsdeskundigheid staat Leven met blaas- of nierkanker mensen bij in verschillende fasen van het proces en dwingt betere zorg af.

In haar visie stelt Leven met blaas- of nierkanker 4 doelen, die zij de komende jaren samen met anderen wil realiseren:

  1. Aantoonbare verhoging van de kwaliteit van de zorg (in brede zin) voor patiënten.
  2. Transparantie in de driehoek patiënt, zorgverleners en financiers waarbij ook de patiënt een actieve partij is.
  3. Onbegrensde toegankelijkheid van relevante informatie voor de patiënt.
  4. De verenging ontwikkelt zich in de richting van een netwerkorganisatie met, naast de gewone leden, diverse actieve betrokkenen, geïnteresseerden en ondersteuners. De vereniging is daarbij zichtbaar als dé kankerpatiënten organisatie voor blaas en nierkanker.


Leven met blaas- of nierkanker gaat hierbij uit van 5 invalshoeken:

  1. Patiëntenperspectief
  2. Eigen regie
  3. Organisatie
  4. Toegankelijkheid goede informatie:
  5. Invalshoek betere kwaliteit van de zorg

In het Meerjarenplan 2017- 2020 is bovenstaande verder uitgewerkt.