Wie doet mee?

Leven met blaas- of nierkanker werkt met vrijwilligers die zelf ervaring hebben met blaas- of nierkanker of een andere vorm van urologische kanker. Partners en deelgenoten zijn eveneens welkom als vrijwilliger. Zo kent de vereniging naast een bestuur, lotgenotencoördinatoren, mensen die op vrijwillige basis lotgenotencontact geven, redactieleden voor ons blad magazine over blaas- en nierkanker en de website, webmasters en leden die ons op projectbasis een dienst bewijzen. In een aantal gevallen maken wij gebruik van professionele dienstverleners.