Opzegging lidmaatschap

Wij vinden het jammer dat u uw lidmaatschap bij Leven met blaas- of nierkanker wilt opzeggen. Wij stellen het op prijs om te weten wat de reden van uw opzegging is en wat de vereniging voor u heeft betekend. Uw antwoord kan ertoe bijdragen dat wij onze huidige en toekomstige leden nog beter kunnen ondersteunen. Zou u enkele vragen willen beantwoorden? U kunt uw lidmaatschap opzeggen via onderstaand formulier.