5 vragen en antwoorden over het Integraal Zorgakkoord  

Misschien had je er al eens van gehoord: het Integraal Zorgakkoord. Toegankelijke, goede en betaalbare zorg is belangrijk, maar het is steeds moeilijker om dit te blijven garanderen. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staan afspraken tussen de overheid en een groot aantal partijen in de zorg. Het doel is de zorg in Nederland te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst. Wat betekent dit voor blaas- en nierkanker? NFK-belangenbehartiger Irene Dingemans beantwoordt vijf vragen over het IZA. 

Waarom was het nodig dat het IZA er kwam? 

“Door de vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig, maar er zijn steeds minder mensen die de zorg kunnen verlenen. Als we met de zorg omgaan zoals we dat nu doen, dan gaan we het niet redden. Dan zou bijvoorbeeld één op de vier Nederlanders in de zorg moeten gaan werken. Dat gaat niet, dus moet het anders worden georganiseerd. Als we iedereen goede zorg willen geven, betaalbaar en volgens de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen, dan moet er echt iets veranderen. Die verandering is vastgelegd in het IZA.” 

Hoe is het IZA tot stand gekomen? 

“Alle partijen die ertoe doen – zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Zorginstituut, de Federatie Medisch Specialisten, Nederlands Federatie van Universitair Medische Centra en Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen – zitten samen aan tafel om de zorg opnieuw in te richten en dit te evalueren. NFK heeft bij de totstandkoming van het akkoord de belangen van de kankerpatiëntenorganisaties behartigd en doet dit nu bij de uitvoering  ook in samenwerking met de kankerpatiëntenorganisaties. Wat betreft blaas- en nierkanker zijn we hierover in 2015 al met Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker over gaan nadenken. In 2015 hebben we samen een visie op expertzorg voor nierkanker opgesteld, een jaar later volgde die over blaaskanker. In een ronde tafelsessie spraken we met allerlei partijen over hoe we de blaas- en nierkankerzorg ook in de toekomst betaalbaar en op niveau houden. Een IZA avant la lettre, dus eigenlijk. Het is mooi om hier nu een stap verder in te maken met het IZA.” 

Wat betekent het IZA voor de blaas- en nierkankerzorg? 

“Hierin wordt geregeld dat de zorg voor deze kankers op het allerhoogste niveau gebeurt. Dat ziekenhuizen het er niet bijdoen, maar investeren in de beste blaas- en nierkankerzorg. Er moet actief aan wetenschap worden gedaan en er moeten voldoende patiënten worden behandeld, zodat een behandelteam ervaren is. Kortom, dat je als blaas- of nierkankerpatiënt zeker weet dat de arts die tegenover je zit, weet wat de beste inzichten zijn en wat dus de beste zorg voor jou is. Samen met Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker strijden wij ervoor dat elke patiënt deze expertzorg krijgt. Omdat je meteen het goede doet, bespaart het zorgkosten.” 

Zijn blaas- en nierkanker hier een uitzondering in?  

“Nee. Als NFK willen we dat elke kankerpatiënt de beste en juiste zorg krijgt. Dat is maatwerk. Als je oppervlakkige blaaskanker hebt, dan is de behandeling anders dan wanneer het spierinvasief is. Minder versnippering en meer expertzorg, het mooie is dat het IZA daar toezicht op houdt. Hiervoor worden volumenormen gebruikt als middel om die expertzorg te organiseren. Oftewel: als een oncoloog te weinig blaas- en nierkankerpatiënten ziet om je kennis up tot date te houden, dan moet hij patiënten verwijzen naar een expert.” 

Hoe weet je als patiënt of je een expert tegenover je hebt? 

“Met de Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker strijden we er als NFK al acht jaar voor dat ziekenhuizen transparant worden over de blaas- en nierkankerzorg die zij aanbieden. Dat is nog niet gelukt, maar dat gaat nu wel plaatsvinden. Dat is ook vastgelegd in het IZA. Het wordt nog wel een uitdaging om het allemaal te realiseren. Voor sommige ziekenhuizen betekent het namelijk dat ze de blaas- en nierkankerzorg los moeten laten, omdat ze te weinig patiënten behandelen om voldoende kennis op te bouwen. Als NFK zien we er samen met de patiëntenvereniging op toe dat dit uiteindelijk wel gebeurt. Zodat je als blaas- of nierkankerpatiënt de zorg krijgt die je nodig hebt.” 

Dit artikel is in juni 2024 verschenen in het Magazine van Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker.

Vergelijkbare berichten