Kankerpatiënten kunnen onvoldoende zelf het juiste ziekenhuis kiezen

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties heeft de balans opgemaakt over wat 18 jaar Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) mensen met kanker heeft opgeleverd als het gaat om een belangrijke bepaling in deze wet: de burger moet met de ‘voeten kunnen stemmen’ voor het beste ziekenhuis. Helaas is er voor mensen met kanker anno 2023 nog steeds te weinig informatie beschikbaar om te weten welke expertise een ziekenhuis heeft.

Eerder deze maand heeft directeur-bestuurder van NFK, Anke Vervoord, de evaluatie van 18 jaar Wmg in de vorm van twee evaluatierapporten overhandigd aan demissionair minister van VWS Ernst Kuipers. Dit gebeurde tijdens het NFK-congres, waar Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker ook aanwezig was.

“We moeten af van de competitie om de patiënt. We kunnen transparantie versnellen door afspraken te maken over de voortgang van oncologische netwerken, die uiteraard ook transparant moeten zijn. Het Integraal Zorgakkoord gaat daarin een belangrijke stap zijn”, aldus Ernst Kuipers.

Foto: NFK

Demissionair minister Ernst Kuipers ontvangt de twee evaluatierapporten uit handen van Anke Vervoord (directeur-bestuurder van NFK) omringd door Irene Dingemans (belangenbehartiger Kwaliteit van Zorg NFK), medisch specialisten, ziekenhuisbestuurders en ervaringsdeskundige patiëntvertegenwoordigers, waaronder Guus Venderbosch, aanwezig namens Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker.

Om mensen met blaas- en nierkanker op weg te helpen met het kiezen van een ziekenhuis bij hun vorm van kanker, hebben wij informatie beschikbaar. Lees meer over ziekenhuiskeuze bij blaaskanker en ziekenhuiskeuze bij nierkanker.

Vergelijkbare berichten