Blaaskankerzorg in Nederland: welke verschillen zijn er?

De afgelopen jaren onderzocht IKNL-onderzoeker Lisa van Hoogstraten samen met collega’s de blaaskankerzorg in Nederland. Als onderdeel van haar promotietraject bracht zij verschillende onderwerpen van blaaskankerzorg in kaart, zoals variatie tussen ziekenhuizen, de naleving van bepaalde richtlijnen en verschillen in toepassingen van behandelingen. Later deze maand promoveert Lisa van Hoogstraten aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, de promotie is ook via een livestream te volgen.

Onderwerpen van de studies

De onderzoeksresultaten zijn terug te lezen in een proefschrift die verschillende onderwerpen belichten. Zo is er een hoofdstuk over de naleving van de richtlijnen en de risico’s van de aanbevolen behandeling bij patiënten met een laag risico op blaaskanker. Voor patiënten met laag risico niet-spierinvasieve blaaskanker wordt door internationale richtlijnen een eenmalige blaasspoeling met chemotherapie binnen 24 uur na transurethrale resectie (TUR) aanbevolen. Deze richtlijn wordt niet in alle ziekenhuizen opgevolgd.

Er blijkt ook grote ziekenhuisvariatie te bestaan in het gebruik van neoadjuvante chemotherapie bij patiënten met spierinvasieve blaaskanker. Het inzetten van deze chemotherapie wordt aanbevolen voorafgaand aan blaasverwijdering bij mensen met spierinvasieve blaaskanker.

Eén op de vijf patiënten met spierinvasieve blaaskanker blijkt geen tumorgerichte behandeling te krijgen. De leeftijd van de patiënt bleek een belangrijke rol te spelen in het al dan niet behandelen van deze onderbelichte patiëntengroep. 

Aanbevelingen in eenvoudige brochure

Op basis van deze onderzoeken en andere studies binnen de BlaZIB (BlaaskankerZorg In Beeld)-studie zijn er aanbevelingen om de blaaskankerzorg te verbeteren. De aanbevelingen staan in een rapport dat de onderzoekers hebben aangeboden aan de wetenschappelijke verenigingen die betrokken zijn bij de blaaskankerzorg in Nederland. Speciaal voor patiënten en hun naasten werd er een brochure gemaakt waarin op een toegankelijke wijze alle resultaten worden samengevat.

Lisa van Hoogstraten promoveert op 19 december aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Om 16:30 uur is de promotie via deze livestream te volgen.

Vergelijkbare berichten