Hoopgevend onderzoek naar uitgezaaide blaaskanker

Afgelopen maand presenteerden onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek uitkomsten van onderzoek naar uitgezaaide blaaskanker. Twee van deze onderzoeken laten door de combinatie van immuuntherapie en (chemo)therapie hoopgevende resultaten voor de toekomst zien.

Het jaarlijkse ESMO-congres (European Society for Medical Oncology) vond dit jaar in Madrid plaats. Daar werden twee nieuwe effectieve manieren gepresenteerd om uitgezaaide blaaskanker te behandelen. Het gaat om twee fase 3-studies, de laatste onderzoeksfase voordat een medicijn geregistreerd mag worden. Beide onderzoeken laten enorme gezondheidswinst zien, zowel een afname van overlijdenskans én toename van de tijd dat de tumor onder controle blijft en niet groeit.

Combinatie met immuuntherapie

De afgelopen decennia is de verbetering van de overlevingskans van mensen met uitgezaaide blaaskanker beperkt gebleven. Onderzoek leverde steeds weinig op, totdat nu dus een combinatie van immuuntherapie en andere therapie werd onderzocht in de CheckMate 901-studie en de EV-302-studie. In de CheckMate 901-studie werd bij deelnemers de immunotherapie toegevoegd aan de gebruikelijke chemotherapie. Deze groep werd vergeleken met de controlegroep die alleen chemotherapie kreeg. De kans op overlijden van de deelnemers aan de studie nam met 22% af. En uit de resultaten bleek dat de tumor langer onder controle blijft en niet groeit.

De EV-302-studie liet baanbrekende resultaten zien. Ook hier werd immuuntherapie gecombineerd met een bestaand middel. De overleving van de groep verbeterde met bijna 50% (mediaan 16,1 maanden naar 31,5 maanden). Zo’n verbetering is in het oncologische onderzoek ongekend.

Vergelijkbare berichten