Disclaimer

Hoewel aan deze website grote zorg wordt besteed, kunt u geen rechten ontlenen aan de inhoud. Leven met blaas- of nierkanker aanvaardt geen aansprakelijkheid die zou kunnen voortkomen uit de inhoud van de pagina’s op deze website.

De websites waar deze site van Leven met blaas- of nierkanker naar linkt, controleren de redacteuren regelmatig op betrouwbaarheid van de informatie. Maar dat betekent niet dat we aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van websites waar we naar linken. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.