Informatie voor professionals

Op basis van ervaringsdeskundigheid staat Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker mensen bij in verschillende fasen van hun ziekte. De vereniging geeft steun, informatie en behartigt hun belangen. We staan voor goede zorg in samenwerking met professionals.

Huisarts

Iemand die net de diagnose blaas- of nierkanker heeft gekregen, weet niet wat hem of haar overkomt. Huisartsen kunnen patiënten helpen door mogelijkheden van behandeling en zorg door behandelaar en ziekenhuis te bespreken. Door samen te beslissen wat passend is bij de ziekte en zorgbehoefte van de patiënt. Om huisartsen hierbij te helpen, hebben wij de brochure ontwikkeld voor professionals in de eerstelijnszorg.

Professional in het ziekenhuis

Als uroloog of urologisch/oncologisch verpleegkundige ben je meestal degene die de patiënt informeert over blaas- of nierkanker ter voorbereiding op de behandeling. Soms hebben patiënt en naasten op dat moment al behoefte om te praten met lotgenoten. Dan kan het voor hen heel waardevol zijn om van jou informatie te krijgen over de patiëntenvereniging specifiek voor zijn of haar ziekte. Je kunt hiervoor gebruik maken van onze informatiematerialen:

  • Brochure voor patiënten, art.nr: N27
  • Kaart in gesprek met uw arts en waaier met kwaliteitscriteria, art.nr: NFKL004

Je kunt ook contact opnemen met een ambassadeur van Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker. De ambassadeur geeft jou informatie over de vereniging en helpt je vanuit zijn of haar ervaringsdeskundigheid.

Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker maakte samen met NFK en Pharos drie praatkaarten over nierkanker. De praatkaarten bevatten begrijpelijke informatie in woord en beeld over de diagnose, behandeling of late gevolgen van kanker. Download hier de praatkaarten:

Zorgprofessionals kunnen de praatkaarten bestellen via info@blaasofnierkanker.nl.

Pharos geeft geaccrediteerde trainingen aan zorgverleners over het herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden, effectief communiceren en het gebruik van de praatkaarten als consultondersteunend materiaal. Het oefenen met een acteur is een belangrijk onderdeel. Om optimaal gebruik te maken van de kaarten, en ook in bredere zin de zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden te verbeteren, is de training zeer aan te raden. Meer informatie vind je op de website van Pharos.

Daarnaast heeft Pharos een video gemaakt over de terugvraagmethode. Met de terugvraagmethode kun je als zorgprofessional nagaan of jouw boodschap goed is overgekomen. Je doet dit door de patiënt te vragen om in eigen woorden te vertellen wat zojuist is besproken. Hierna kun je, indien nodig, bijstellen of aanvullen.

Terugvragen helpt bij goede zorg. Daarom heeft Pharos een poster en kaart ontwikkeld. Daarmee worden zorgprofessionals eraan herinnerd om de terugvraagmethode in te zetten.

Wetenschappelijke onderzoeker

Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker wordt graag betrokken bij onderzoek om de kwaliteit van zorg voor patiënten te verbeteren. Wetenschappelijke onderzoekers kunnen bij ons terecht voor het beoordelen van onderzoeksaanvragen. Ook kun je ons benaderen voor inbreng van de patiëntervaring bij wetenschappelijk onderzoek.

Contact over wetenschappelijk onderzoek