Samenwerkingen

Om als verenging onze doelen te behalen, werken we samen met veel andere organisaties. Op die manier kunnen we het meeste halen uit belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. We werken samen met verschillende partijen:

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Deze federatie behartigt de tumoroverstijgende belangen van kankerpatiënten. Samen met NFK werken we met werkgroepen aan verschillende programma’s rondom diverse thema’s en zijn leden van PBNK vertegenwoordigd in deze werkgroepen. Ook ondersteunen wij het Doneer Je Ervaring-panel van NFK door uitvragen te delen via onze kanalen.

Patiëntenfederatie Nederland

Via NFK zijn we ook lid van Patiëntenfederatie Nederland. De Patiëntenfederatie is een landelijke koepelorganisatie die 200 patiëntenorganisaties vertegenwoordigt. Lid zijn van Patiëntenfederatie Nederland is vaak een voorwaarde om je lidmaatschapsgeld te mogen declareren bij je verzekeraar.

KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding heeft, naast het faciliteren en financieren van onderzoek, ook als missie om kennis over kanker te delen. Wanneer het over blaaskanker en nierkanker gaat, vinden we elkaar.

Stichting kanker.nl

We werken samen met kanker.nl rondom de informatie over blaaskanker en nierkanker op hun website. Regelmatig overleggen wij of de inhoud nog up-to-date is. Ook werken wij samen aan campagnes en informatiemateriaal, zoals de campagne De Wereld van Kanker en de online tool Lotgenotenzoeker.

Integraal Kankercentrum Nederland


Bij onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) brengen we als vereniging vaak het patiëntperspectief in. Zo ook bij het recente BlaZIB-onderzoek.

Internationale Samenwerking

Internationaal werken we samen met verschillende kankerspecifieke organisaties die zich inzetten voor onderzoek en belangenbehartiging voor blaaskanker en nierkanker:

  • European Cancer Patient Coalition
  • International Kidney Cancer Coalition
  • World Bladder Cancer Patient Coalition