Bestuursvacature: secretaris

We zijn dringend op zoek naar een bestuurlijk secretaris. We zoeken een enthousiast persoon die ons wil helpen met de bestuurlijke taken. Ervaring als bestuurssecretaris is pre, maar zeker niet noodzakelijk.

De tijdsbesteding per week is 8-10 uur.

De belangrijkste taken van de secretaris:

  • Je bent verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen;
  • Het toezien op de naleving van de reglementen;
  • Ondersteuning van de voorzitter bij vergaderingen;
  • Je bent aanspreekpunt binnen de vereniging;
  • Je bent verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

Goed om te weten:

Als nieuw bestuurslid kom je terecht in een enthousiast team dat zich inzet om de belangen van mensen met blaas- of nierkanker te behartigen en om lotgenotencontact mogelijk te maken.

Besturen van onze vereniging is interessant en verantwoordelijk werk, je zorgt ervoor dat de doelstellingen en taken van de vereniging worden gerealiseerd. Een deel van de taken voer je zelf uit of je werft en begeleidt vrijwilligers die de vereniging vertegenwoordigen in projecten en werkgroepen.

We hebben een secretariële ondersteuning voor het bestuur op dit moment. Dat betekent dat de secretaris niet alle taken zelf uit hoeft te voeren.

Interesse?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de vereniging, Liesbeth de Boer via ldeboer@blaasofnierkanker.nl.