Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker is een ANBI-instelling

Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker, voorheen Vereniging leven met blaas- of nierkanker, wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op de website van de belastingdienst staan wij geregistreerd onder het RSIN/fiscaal nummer ANBI: 811446165.

Je mag periodieke en gewone giften aan een ANBI aftrekken

Je moet wel voldoen aan de voorwaarden. Wat die voorwaarden zijn en wat het verschil is tussen periodieke en gewone giften, lees je op de pagina van de Belastingdienst Periodieke giften en gewone giften.

In het kort:

Gewone giften
Een eenmalige gift kun je als aftrekpost opvoeren bij de aangifte van de Inkomstenbelasting. Voorwaarde is dat het totaal aan giften aan onze vereniging in één kalenderjaar voldoet aan de drempelvoorwaarden. Het bedrag boven de drempel van 1% van het drempelinkomen mag je aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag, dat is 10% van drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder rekening te houden met je persoonsgebonden aftrek.

Periodieke giften
Wanneer je jaarlijks een gift doet aan de Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker, voorheen Leven met blaas- of nierkanker, dan is dat bedrag volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voorwaarde is dat je de gift toezegt voor de periode van minimaal 5 jaar. Dit kan via een standaardformulier die te downloaden is vanaf de website van de Belastingdienst. Heb je vragen over periodieke giften, neem dan contact op met de vereniging via het formulier.

Overige ANBI-informatie

  • De doelstelling van de Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker vind je hier.
  • De functies van de bestuurders vind je hier.
  • Beloningsbeleid van de Vereniging: De bestuursleden en vrijwilligers vervullen hun werk op vrijwillige basis.