“Er werd naast de blaaskanker ook een tumor op mijn linkernier geconstateerd”

Het was 2012 toen Cor (63) plotseling bloed in zijn urine ontdekte. “Toen ik dat constateerde ging ik naar de huisarts. Deze deed dezelfde bevinding en verwees mij daarop direct door naar de afdeling Urologie van het ziekenhuis.”

Een dubbele ontdekking

In het ziekenhuis kreeg Cor de diagnose heldercellig urotheelcelcarcinoom, een vorm van blaaskanker. Helaas bleef het daar niet bij. “Er werd naast de blaaskanker ook een tumor op mijn linkernier geconstateerd. Hierop werd er bij mij zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke uitzaaiingen. Gelukkig bleek dat niet het geval. De beide soorten tumorcellen bleken in het geheel niet aan elkaar verwant te zijn.” Wel moest Cor aan beide soorten kanker behandeld worden.

Twee verschillende ziekenhuizen

De behandeling van blaaskanker vond in een ander ziekenhuis plaats dan de behandeling van nierkanker. “Ik heb mij aan de blaaskanker laten behandelen door middel van een Transurethrale Resectie, ook wel TUR. In een ander ziekenhuis hebben ze de niertumor verwijderd door middel van een partiële nefrectomie. Hierbij wordt alleen de tumor weggenomen en blijft de nier functioneren.”

EMDA-methode

Inmiddels is Cor acht jaar verder. Er worden bij hem nog altijd verdachte cellen in zijn blaas aangetroffen en hij blijft dus onder behandeling. In overleg met de uroloog is deze behandeling wel veranderd. “Ik heb in totaal zes keer een TUR ondergaan en ben acht keer behandeld met mytomicine spoelingen. Op dit moment vinden die plaats volgens de EMDA-methode (Electro Motive Drug Administration), omdat de behandelend uroloog ook van mening is dat mijn recidive wel heel hardnekkig is. Overigens is het nog steeds niet-spierinvasief en laaggradig kwaadaardig.” Over de toekomst is Cor voorzichtig positief: “Na de eerste serie van vijf spoelingen met EMDA zag het er bij de cystoscopie hoopvol uit. In december volgt de volgende cysto en ik hoop dat dat er nog beter uit zal zien.”

Aanbevelingen

Terugkijkend op zijn eigen proces heeft Cor drie tips die hij anderen wil meegeven.  De eerste is voor mensen die nog een behandeling moeten ondergaan en gaat over het vergaren van informatie: “Bespreek voor de behandeling met de uroloog en verpleegkundige wat je kunt verwachten.” De tweede tip komt voort uit zijn ervaringen, maar is eigenlijk een mooie aanbeveling voor iedereen: “Zorg dat je elke dag ruim voldoende drinkt: spoelen is goed voor je blaas!” Met een knipoog sluit Cor af: “Zullen we nog als tip toevoegen ‘Stop met roken!’, of is dat te belerend?”